Zgłaszanie dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z konstytucją każdy ma prawo do ochrony zdrowia, jednak nie każdy ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane w pełni z publicznych środków. Prawo do leczenia i korzystania z wyżej wymienionych świadczeń mają następujący ubezpieczeni:

– dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki, obce dzieci, dla których ustanowiono opiekę lub w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia 18. roku życia,

– jeśli dziecko kontynuuje naukę wraz z uzyskaniem przez nie pełnoletniości, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, jednak maksymalnie do 26. roku życia,

– osoba, która ukończyła 26 lat i nadal się uczy, powinna na piśmie złożyć oświadczenie w dziekanacie lub sekretariacie uczelni o zgłoszeniu do ubezpieczenia w NFZ.

– w sytuacji, gdy rodzice nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego i równocześnie nie są zarejestrowani w Urzędzie Pracy, a posiadają dziecko, ma ono prawo do leczenia, za które zapłaci budżet państwa.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie dla studentów

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.