Zawodowe ubezpieczenie OC

Nikt nie jest idealny i dosłownie każdy z nas popelnia błędy. Jednak do tych najgorszych można zaliczyć sytuacje, gdy nie tylko sam sprawca zostaje poszkodowany ale również osoby trzecie. Dlatego też zawsze należy być przygotowanym na takie zdarzenia i posiadać stosowne zabezpieczenie finansowe, by móc wynagrodzić wszystko osobom, które skrzywdziliśmy, często nieumyślnie.

Takie sytuacje bardzo często zdarzają się podczas wykonywania naszego zawodu, który obarczony jest wielką odpowiedzialnością i niestety ryzykiem. Właśnie dlatego powinniśmy pomyśleć o ubezpieczeniu OC zawodowym, które jest zabezpieczeniem w sytuacji, gdy musimy zrekompensować szkody wyrządzone na osobie trzeciej w ramach wykonywanego zawodu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna i polisa ta jest dla niektórych zawodów obowiązkowa, a dla innych dobrowolna, choć coraz więcej osób oraz firm decyduje się mimo wszystko na jej wykupienie. Podstawą zawarcia umowy są dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania określonego zawodu. Wysokość składki jest bardzo różna i zależy od rodzaju prowadzonej działalności a także wybranej sumy gwarancyjnej.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie OC zawodowe
  2. Ubezpieczenie OC dla lekarzy
  3. Ubezpieczenie OC broker

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.