Zasiłek pogrzebowy – ile wynosi i jakie dokumenty są potrzebne

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze powinny być przeznaczone na pokrycie wszystkich kosztów pogrzebowych.

Zasiłek jest przyznawany osobie fizycznej lub prawnej, która faktycznie poniosła wydatki związane z pogrzebem. Kwota zasiłku pogrzebowego obecnie wynosi 4,000 zł. Uwaga! Jeśli koszty pogrzebowe zostały pokryte przez kilka osób, wtedy świadczenie to jest dzielone proporcjonalnie do rzeczywiście poniesionych kosztów na wszystkie osoby. Warto tutaj zaznaczyć, że zasiłek jest stałą kwotą – nawet jeśli koszty pogrzebowe wyniosą więcej, przysługuje nam tylko 4,000 zł. Z tym, że jeśli za koszty odpowiada osoba obca dla zmarłego lub tez osoba prawna, wtedy świadczenie będzie zależne od udokumentowanych kosztów i zasiłek może wynieść mniej niż 4,000 zł. Natomiast w przypadku rodziny – otrzymują oni całość.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby dostać zasiłek pogrzebowy?

– wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12)

– skrócony odpis aktu zgonu

– dowód osobisty lub skrócony odpis aktu stanu cywilnego

– oryginały faktur potwierdzających wszelkie poniesione koszty dotyczące pogrzebu.

podobne wpisy:

  1. Kiedy ZUS płaci zasiłek chorobowy?
  2. Ubezpieczenie kosztów pogrzebu
  3. Ubezpieczenie OC biegłego rewidenta
  4. Kto ubezpiecza bezrobotnego
  5. Jakie odszkodowanie za złamany nos a jakie za wstrząs mózgu, czyli od czego zależy wysokość odszkodowania

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.