Zasady wystawiana lekarskich zwolnień

Lekarz, który wystawia zwolnienie lekarskie, ma obowiązek dokładnego sprawdzenia stanu zdrowia pacjenta oraz uzyskania informacji na temat rodzaju wykonywanej przez niego pracy.

Bardzo ważna jest data na zwolnieniu, powinien to być bowiem dzień przeprowadzenia badania lub ewentualnie dzień po wizycie. Warto tego pilnować, ponieważ jak się okazuje lekarze często popełniają błędy w podawaniu stosownych dat. Równie ważne jest zapisanie poprawnego kodu literowego na zwolnieniu – to od nich zależy wysokość wypłacanego nam zasiłku. Oto podstawowe kody stosowane przy wypisywaniu zwolnień lekarskich :

A – niezdolność do pracy, która powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą,

B – niezdolność przypadająca na okres ciąży,

C – niezdolność wynikająca ze spożywania oraz nadużycia alkoholu,

D – niezdolność spowodowana gruźlicą,

E – niezdolność spowodowana chorobą zakaźną.

Zwolnienie wystawiane jest w oryginale – trafia do ZUS (do 7 dni od wystawienia) i dwóch kopiach – jedna jest dla ubezpieczonego a drugą przechowuje lekarz.

podobne wpisy:

  1. Kiedy ZUS płaci zasiłek chorobowy?
  2. Odszkodowanie za zwolnienie z pracy
  3. Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny ?
  4. Sanatorium – kiedy i komu się należy?
  5. Wysokość kary za brak ważnego OC 2013

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.