Zalane mieszkanie – ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

W celu starania się o odszkodowanie w przypadku zalania naszego mieszkania, niezbędne będzie przedstawienie następujących dokumentów u ubezpieczyciela:

– seria i numer polisy ubezpieczeniowej, dane osobowe i adres zamieszkania,

– dokument, który potwierdza własność domu lub mieszkania,

– dowód tożsamości ze zdjęciem,

– wykaz zniszczonych przedmiotów, faktury, rachunki lub wyceny, potwierdzające ich wartość.

Jak się okazuje towarzystwo ubezpieczeniowe może nie wypłacić nam odszkodowania, jeśli zalanie mieszkania nastąpiło w wyniku:

– umyślnego działania lub też rażącego niedbalstwa sprawcy szkody lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

– działania sprawy szkody lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym pod wpływem narkotyków, alkoholu, środków psychotropowych lub innych środków.

Co jednak zrobić, gdy niesłusznie odmówiono nam wypłaty odszkodowania za zalanie mieszkania? Jeśli nie zgadzamy się z oceną rzeczoznawcy, możemy złożyć pisemną skargę lub zażalenie do ubezpieczyciela. W piśmie należy wskazać okoliczności zdarzenia, które będą potwierdzać fakt, iż zalanie nie jest wynikiem umyślnego działania lub niedbalstwa itd. Ubezpieczyciel ma 30 dni, aby pisemnie nam odpowiedzieć i podjąć decyzję. Jeśli nasza skarga nie przyniesie zamierzonego rezultatu, oczywiście sprawę możemy skierować do sądu cywilnego.

podobne wpisy:

  1. Zalane mieszkanie… Co teraz?
  2. Często wyjeżdżasz? Ubezpiecz swoje mieszkanie!
  3. Jak ubezpieczyć mieszkanie
  4. Jakie odszkodowanie za złamany nos a jakie za wstrząs mózgu, czyli od czego zależy wysokość odszkodowania
  5. Ubezpieczenie OC co obejmuje

Oferta ubezpieczeń:


  1. […] jest to z pewnością nic przyjemnego. Tak więc zastanówmy się co zrobić, gdy dojdzie do zalania mieszkania? Na początku powinniśmy pomyśleć o ubezpieczeniu mieszkania – jeśli je zakupiliśmy […]