Wniosek o emeryturę – kto wypełnia i jak

W celu otrzymania świadczenia emerytalnego każdy musi wypełnić oraz złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można samodzielnie udać się z dokumentami do odpowiedniej dla naszego miejsca zamieszkania placówki lub też coraz częściej wniosek ten jest wysyłany za zgodą pracownika przez jego pracodawcę. Uwaga! Zakład pracy ma obowiązek skompletować wszystkie niezbędne dokumenty za nas lub przynajmniej nam w tej kwestii pomóc.

Wyjątkiem jest oczywiście sytuacja, gdy jesteśmy na rencie, wtedy ZUS przyznaje nam w odpowiednim momencie emeryturę z urzędu bez konieczności składania wniosku.

Bardzo ważny jest termin wysłania wniosku o przyznanie świadczenia emerytalnego. Wszystkie niezbędne dokumenty muszą trafić do ZUS-u na 30 dni przed dniem naszego przejścia na emeryturę. Z drugiej strony nie możemy też wysłać wniosku zbyt wcześnie np. na 2 lub 3 miesiące przed przejściem na emeryturę, ponieważ w takiej sytuacji… otrzymamy decyzję odmowną ! Należy więc dobrze tego przypilnować.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o emeryturę? Wypełniony formularz ZUS RP-6, w którym podajemy informację na temat naszych okresów składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające powyższe okresy (pisemne zaświadczenie pracodawcy, świadectwa pracy, umowy o pracę, legitymacja ubezpieczeniowa lub służbowa).

podobne wpisy:

  1. Przejście z renty na emeryturę – jak ?
  2. Ponowne przeliczenie emerytury
  3. Jak odkładać na emeryturę?
  4. Emerytura mieszana – komu przysługuje
  5. Kto ma prawo do renty rodzinnej?

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.