Ubezpieczenie zdrowotne dziecka, które ukończyło studia

Dziecko, które wciąż się uczy i nie ukończyło 26 roku życia może być ubezpieczone przez jednego z pracujących rodziców w ZUS jako członek rodziny ubezpieczonego. Natomiast po ukończeniu tego wieku – za zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego odpowiada dana uczelnia. Co jednak w sytuacji, gdy nasze dziecko ukończyło już studia? Co wtedy z ubezpieczeniem zdrowotnym?

Jeśli dziecko nie podejmie już nauki, powinno zarejestrować się w urzędzie pracy, który zgłosi je do ZUS i dzięki temu będzie bezpłatnie mogło wciąż korzystać z opieki medycznej. Trzeba jednak zaznaczyć, że w tym przypadku niestety nie należy się mu odszkodowanie w razie uszczerbku na zdrowiu, czy też pobycie w szpitalu. Innym rozwiązaniem jest oczywiście podjęcie pracy po ukończeniu studiów przez nasze dziecko – wtedy za zgłoszenie pracownika do ZUS i opłacanie składek odpowiada pracodawca.

Można również samodzielnie się ubezpieczać w ZUS-ie, jednak jest to niemały koszt, bo wynosi około 300 zł miesięcznie. Dodatkowo oczywiście warto także porozglądać się za prywatnymi ofertami ubezpieczenia zdrowotnego, których na rynku jest coraz to więcej.

podobne wpisy:

  1. Jak ubezpieczyć dziecko w ZUS
  2. Ubezpieczenie OC dziecka
  3. Czy ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe
  4. Ubezpieczenie NNW dla dziecka
  5. Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.