Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych

Każdy bezrobotny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, chyba, że jest już ubezpieczony z innego tytułu. Prawo do opieki zdrowotnej przez taką osobę trwa od dnia uzyskania przez nią statusu bezrobotnego oraz kończy się dopiero po 30 dniach od utracenia tego statusu !

Oczywiście, aby móc korzystać ze świadczeń zdrowotnych, dana osoba musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy – właściwym ze względu na stałe lub też czasowe zameldowanie. Uwaga! Jeśli dana osoba nie jest nigdzie zameldowana, może również zarejestrować się w UP, który znajduje się na terenie jej przebywania. Musi jednak złożyć stosowne oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym urzędzie. Składkę zdrowotną w takich przypadkach opłaca za bezrobotnego dany Urząd Pracy.

Jeśli chodzi o bezrobotnych, którzy pobierają zasiłek lub też stypendium za szkolenie, staż, kursy zawodowe, podlegają ono obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu (emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu).

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie zdrowotne – po co skoro jest NFZ?

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.