Ubezpieczenie utraty zysku

Umowa ubezpieczeniowa zawiera prognozowany zysk brutto, jaki ubezpieczający osiągnąłby z tytułu wykonywania własnej działalności (wytwarzanie produktów, sprzedaż towarów i usług) w normalnej sytuacji, gdyby funkcjonowanie przedsiębiorstwa nie zostało przerwane lub też zakłócone z powodu powstałych szkód.

Przedmiot ubezpieczenia to stracony zysk brutto, wynikający ze zmniejszenia się wartości obrotu a także ze wzrostu kosztów działalności, które są wynikiem powstania nagłego lub tez przypadkowego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Suma ubezpieczenia jest określana indywidualnie przez ubezpieczającego na podstawie prognozy zysku w ustalonym, maksymalnym okresie odszkodowawczym. Sporo zależy także od rodzaju wykonywanej działalności. Warto zaznaczyć, iż taki dodatkowy wydatek to tak naprawdę inwestycja dla naszej firmy, ubezpieczenie to bowiem zapewnia rozwój przedsiębiorstwa i bezpieczeństwo.

 

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie od utraty pracy
  2. Ubezpieczenie OC dla lekarzy
  3. Jak ubezpieczyć własną działalność?
  4. Ubezpieczenie OC broker

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.