Ubezpieczenie społeczne dla rolników – KRUS

Ubezpieczenie społeczne dla rolników funkcjonuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku. Kasa Rolnego Ubezpieczenia Społecznego znana pod nazwą KRUS określa komu takie ubezpieczenie się należy a także jaką składkę dana osoba powinna płacić.

Według ustawy ubezpieczenie społeczne chroni nie tylko samego rolnika ale także jego rodzinę, która z nim mieszka we wspólnym gospodarstwie.

Oto warunki uzyskania ubezpieczenia dla rolników:

– polskie obywatelstwo,

– legalne zamieszkanie na terytorium Polski,

– obywatelstwo kraju z Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

Rolnicy mają prawo do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego oraz macierzyńskiego, emerytalno-rentowego,. Jest ono dobrowolne lub obowiązkowe.

Każdy rolnik posiadający ubezpieczenie społeczne powinien pamiętać o poszczególnych terminach płacenia składek:

– opłata za I kwartał do 31 stycznia,

– opłata za II kwartał do 30 kwietnia,

– opłata za III kwartał do 31 lipca,

– opłata za IV kwartał do 31 października.

Ubezpieczeni rolnicy mają obowiązek samodzielnego śledzenie wszelkich zmian co do wysokości składek. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na rachunek lub też w oddziale regionalnego KRUS. Wszelkie opóźnienia wiążą się z naliczeniem dodatkowych odsetek.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie OC dla urzędników

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.