Ubezpieczenie OC zawodowe

Jak się okazuje ubezpieczenie OC zawodu staje się w naszym kraju coraz bardziej popularne. W końcu jest to idealne finansowe zabezpieczenie w przypadku wyrządzenia krzywdy innym osobom w trakcie wykonywania swojego zawodu.

Podstawą do wykupienia takiego ubezpieczenia i zawarcia stosownej umowy z ubezpieczycielem jest posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania określonego zawodu. Taka umowa zwykle zawierana jest na okres 12 miesięcy. Natomiast wysokość opłacanej składki jest ściśle zależna od rodzaju wykonywanej przez nas działalności oraz wybranej sumy gwarancyjnej (jest kilka progów) do wyboru). Trzeba jednak pamiętać, że ubezpieczenie nigdy nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub tych, które są wyłączone poza zakres umowy. Dlatego tak bardzo ważne jest zapoznanie się z warunkami wybranej przez nas oferty, abyśmy później nie byli rozczarowani, gdy będziemy musieli zapłacić odszkodowanie z własnej kieszeni…

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie OC dla lekarzy

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.