Ubezpieczenie OC lokalu

Możliwość wykupienia ubezpieczenia OC lokalu mają wszystkie osoby, które są właścicielami nieruchomości lub tez posiadają stosowny dokument potwierdzający ograniczone prawa do danego lokalu spółdzielczego.

Ubezpieczenie OC lokalu obejmuje swoim zakresem wszelkie szkody materialne, które powstały w następstwie określonych w umowie OC zdarzeń:

– pożaru, deszczu, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu, śniegu, zapadania lub osuwania się ziemi

– kradzieży, rabunku, zniszczenia

Oczywiście ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także ubezpieczonego oraz jego bliskich, gdyż zobowiązani są oni do naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim. Kwota ubezpieczenia jest ustalana w sposób indywidualny do poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład OC.

Brak podobnych wpisów.


Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.