Ubezpieczenie OC dla ratowników medycznych

Program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla ratowników medycznych, który został opracowany przez konsorcjum brokerów ubezpieczeniowych oraz Polską Radę Ratowników Medycznych, swym zakresem obejmuje:

– OC za szkody rzeczowe i osobowe,

– OC za szkody związane z wykonywaniem czynności zawodowych,

– OC za szkody wyrządzone wskutek przeniesienia chorób zakaźnych,

– OC za szkody związane z użytkowaniem mienia,

– koszty ochrony prawnej,

Powyższy program powstał dla ratowników medycznych, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę lub umowę lub umowy cywilno-prawne. Istnieje możliwość wyboru przez pracownika sumy gwarancyjnej w aż 4 wariantach i w 5 dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Można także rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową poza terytorium Polski.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie OC dla lekarzy
  2. Ubezpieczenie OC dla młodych
  3. Ubezpieczenie OC dla pielęgniarek
  4. Ubezpieczenie OC dla pośredników
  5. Ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.