Ubezpieczenie OC dla prawników

Każda osoba wykonująca zawód prawnika zgodnie z przepisami ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC „za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania wykonywania czynności podczas okresu obowiązywania umowy OC.

Korzyści posiadania OC:

– spełnienie prawnego wymogu,

– zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej (poczucie bezpieczeństwa oraz wiarygodność w oczach klientów)

– minimalizacja ryzyka związanego z prowadzoną działalnością,

Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia to kwota 50 tys. euro. Wszystko jest zależne od zakresu prowadzonych usług a także indywidualnych potrzeb prawnika co do ubezpieczenia OC. Przed wykupieniem określonej polisy zawsze warto jest zapoznać się z jej warunkami oraz sytuacjami, w których do wypłaty odszkodowania nie dochodzi.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie OC biegłego rewidenta
  2. Ubezpieczenie OC dla pielęgniarek
  3. Ubezpieczenie OC biura rachunkowego
  4. Ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów
  5. Ubezpieczenie OC dla pośredników

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.