Ubezpieczenie OC dla pośredników

Posiadając obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pośredników można uniknąć wielu przykrych niespodzianek związanych z prowadzeniem działalności pośredniczącej w obrocie nieruchomościami. Dzięki takiej polisie zarówno my, jak i nasi klienci z pewnością czują się pewniej korzystając z naszych usług.

Ubezpieczenie to jest skierowane do wszystkich pośredników nieruchomości bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

Korzyści z posiadania OC:

  • spełnienie obowiązku posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dla pośredników,
  • zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej, co związane jest z większą wiarygodnością w oczach klientów,
  • bezpieczeństwo w przypadku wyrządzenia szkody na osobach trzecich lub ich mieniu,
  • zmniejszenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności,
  • możliwość dopasowania dogodnych rat OC.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC dla pośredników ściśle określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. Warto jednak zaznaczyć, iż polisa ta obejmuje także wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przez pracowników danej firmy.

 

 

 

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie OC dla nauczycieli
  2. Ubezpieczenie OC dla kosmetyczek

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.