Ubezpieczenie OC dla ludzi

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna) bez wątpienia jest jednym z najbardziej popularnych rodzajów ubezpieczeń na całym świecie. Oczywiście w naszym kraju kojarzy się ono raczej głównie z ubezpieczeniem samochodów. Pewnie jest to związane z faktem, iż mało kto wśród naszego społeczeństwa decyduje się na wykupienie innych, dodatkowych i oczywiście nieobowiązkowych polis.

Rozróżniamy dwa rodzaje ubezpieczenia OC:

– deliktowe dotyczy czynu niedozwolonego tj. jesteś niewinny ale odpowiedzialny za szkodę,

– kontraktowe, gdy wyrządzono szkodę przez niewykonanie lub też złe wykonanie zlecenia.

Te dwa rodzaje są dosyć często mylone i w niektórych sytuacjach życiowych bardzo ciężko jest określić pod które z nich należy podpiąć daną szkodę. Dlatego też przyjęło się stosować ogólne pojęcie odpowiedzialności cywilnej.

Posiadając polisę OC w przypadku wyrządzenia przez nas jakiejś szkody osobom trzecim, ubezpieczyciel wypłaci za nas odszkodowanie i pokryje wszelkie koszty naprawy, leczenia itp. Pamiętajmy jednak, że podpisując umowę decydujemy się na określoną sumę gwarancyjną i każdorazowa wypłata odszkodowania ją zmniejsza a po wyczerpaniu środków będziemy musieli zapłacić już z własnej kieszeni.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie OC dla lekarzy
  2. Ubezpieczenie OC dla pośredników
  3. Ubezpieczenie OC dla ratowników medycznych
  4. Ubezpieczenie OC co to jest ?
  5. Ubezpieczenie OC dla kosmetyczek

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.