Ubezpieczenie OC dla lekarzy

Od tego roku ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) lekarzy stało się ubezpieczeniem obowiązkowym, co oznacza, że każdy lekarz prowadzący działalność leczniczą musi zawrzeć umowę z wybranym ubezpieczycielem. Prowadzona działalność lekarza może być wykonywana indywidualnie, grupowo, specjalistycznie lub też w miejscu wezwania.

Co obejmuje a czego nie uwzględnia ubezpieczenie OC dla lekarzy? Otóż w ramach nowego ubezpieczenia OC, objęte są wszystkie szkody, które zostały wyrządzone poprzez działania lub też zaniechania ubezpieczonego, wyrządzone podczas wykonywania swojego zawodu w całym okresie obowiązywania umowy. Na podstawie powyższego można stwierdzić, iż ubezpieczenie oc lekarzy nie obejmuje swoim zakresem szkód:

  • wyrządzonych po pozbawieniu ubezpieczonego prawa do wykonywania zawodu oraz w okresie zawieszenia,
  • związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą rzeczy,
  • dotyczących zapłacenia kar umownych,
  • powstałych na skutek działań wojennych, zamieszek, aktów terroru,
  • powstałych podczas wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę.
Podczas decydowania się na określoną polisę najważniejsze jest właśnie sprawdzenie w jakich sytuacjach ubezpieczenie nie będzie obowiązywało, gdyż ludzie zwykle są zbyt pewni w swoich działaniach posiadając ubezpieczenie. A gdy już dojdzie do jakiejś szkody są zdziwieni, że firma odmawia pokrycia kosztów.

 

Brak podobnych wpisów.


Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.