Ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów

Na osobie wykonującej zawód fizjoterapeuty ciąży bardzo duża odpowiedzialność za zdrowie pacjentów. W końcu, dokładnie tak samo jak lekarz, diagnozuje on oraz leczy swoich klientów. W związku z tym każdy fizjoterapeuta ma obowiązek wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC dla fizjoterapeutów został dokładnie określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2004 r. Nr 283 , poz. 2825). Minimalna suma gwarancyjna jest ściśle zależna od rodzaju prowadzonej działalności i waha się pomiędzy 12 000 euro a 46 500 euro.

Umowę ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów zawiera się na okres trwania umowy o świadczenia zdrowotne. Wysokość składki jest zależna od rodzaju podmiotu przyjmującego zamówienie, rodzaju zakładu opieki zdrowotnej, liczby zatrudnionych osób, rodzaju specjalizacji lekarskiej, wysokość sumy gwarancyjnej.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie OC czy jest obowiązkowe?
  2. Ubezpieczenie OC biegłego rewidenta
  3. Ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.