Ubezpieczenie OC czy jest obowiązkowe?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule, ponieważ ogólnie ubezpieczenie OC (tzn. odpowiedzialności cywilnej) dzielimy na obowiązkowe oraz dobrowolne. Prowadząc określoną działalność powinniśmy jeszcze przed jej rozpoczęciem dokładnie dowiedzieć się czy nie wymaga od nas wykupienia obowiązkowego OC. Jeśli nie ma takiej konieczności, a nasza działalność być może okaże się dosyć ryzykowna, może warto jest zapoznać się z dostępnymi na rynku ofertami polis ubezpieczeniowych, a dokładnie ich zakres i być może, mimo dobrowolnej formy ubezpieczenia, zdecydujemy się na takie zabezpieczenie, co z pewnością wpłynie pozytywnie na naszą wiarygodność w oczach przyszłych klientów.

Oto obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

– ubezpieczenie OC adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych,

– ubezpieczenie OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe,

– ubezpieczenie OC architektów, inżynierów budownictwa,

– ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności brokera ubezpieczeniowego,

– ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości,

– ubezpieczenie OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,

– ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego,

– ubezpieczenie OC podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

– ubezpieczenie OC organizatora imprezy masowej.

 

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie OC co to jest ?
  2. Ubezpieczenie OC biegłego rewidenta
  3. Ubezpieczenie OC dla lekarzy
  4. Ubezpieczenie OC dobrowolne

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.