Ubezpieczenie OC członków zarządu

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków Zarządu Spółki pokrywa wszelkie straty finansowe, które powstały w skutek nieprawidłowego zarządzania spółką przez wszystkich członków (np. podjęcie błędnej decyzji lub też nie podjęcia żadnej decyzji). Mowa tutaj zarówno o naruszeniu obowiązujących przepisów prawa, jak i statutu danej spółki.

Ubezpieczenie obejmuje także szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym akcjonariuszom i udziałowcom, zwraca wszelkie koszty obrony prawnej, koszty procesów itp. Oczywiście takie ubezpieczenie członków zarządu spółki można dopasować w sposób bardzo indywidualny do określonych wymagań oraz potrzeb zarządu. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć m.in. o:

  • włączenie do ubezpieczenia Rady Nadzorczej,
  • włączenie odpowiedzialności za zaległości podatkowe,
  • rozszerzenie odpowiedzialności za pracowników spółki, którzy nie są w zarządzie, jednak wykonują czynności zarządcze,
  • włączenie kosztów porad prawnych,
  • wydatki na kaucje i poręczenia,
  • inne roszczenia, które wynikają z prowadzonej przez spółkę działalności.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie OC dobrowolne
  2. Ubezpieczenie OC dla ratowników medycznych
  3. Ubezpieczenie OC dla kosmetyczek
  4. Ubezpieczenie OC – co chroni ?

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.