Ubezpieczenie OC co to jest ?

Ubezpieczenie OC większości z nas kojarzy się tylko i wyłącznie z wykupieniem polisy na nasz samochód, a jak się okazuje to ubezpieczenie ma o wiele szerszy zasięg i, co ciekawe, nazwa ta nie jest „zarezerwowana” tylko dla ubezpieczenia pojazdów. Odpowiedzmy więc na pytanie co to jest ubezpieczenie oc?

Ubezpieczenie OC, a raczej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego, na mocy którego wybrany przez nas ubezpieczyciel w ramach podpisanej umowy, przejmuje na siebie wszelkie ekonomiczne skutki wyrządzonych przez nas szkód osobom trzecim. Oczywiście nie za każdy czyn będziemy zwolnieni z odpowiedzialności i poniesienia odpowiednich konsekwencji tylko dlatego, że posiadamy stosowne ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej możemy podzielić na obowiązkowe (m.in. ubezpieczenie OC adwokatów, notariuszy, architektów, zarządcy nieruchomości, posiadacza pojazdów mechanicznych) oraz dobrowolne (m.in. ubezpieczenie OC osoby fizycznej, osoby prawnej, nauczycieli, przewoźnika drogowego w komunikacji krajowej i międzynarodowej).

Brak podobnych wpisów.


Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.