Ubezpieczenie OC budynków rolniczych

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, każdy posiadacz gospodarstwa rolnego, zgodnie z ustawą musi posiadać również umowę ubezpieczenia OC budynków rolniczych, które wchodzą w skład gospodarstwa.

Takim budynkiem, podlegającym ubezpieczeniu OC, jest obiekt budowlany o powierzchni minimum 20 m2, który został określony według prawa budowlanego (Art. 3, pkt. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, Dz. U z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) i należy do rolnika.

Warto zaznaczyć, iż daną nieruchomość można nazwać już budynkiem w przypadku, gdy posiada fundamenty oraz jest pokryty dachem, nie musi jednak posiadać okien i drzwi. Nie dotyczy to oczywiście budynków, które są przeznaczone do rozbiórki. Wartość budynków ustalana jest wspólnie przez ubezpieczającego oraz samo towarzystwo.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC budynków rolniczych? Nie każdy rolnik zdaje sobie sprawę, iż OC obejmuje wyłącznie mury i instalację, powłoki malarskie oraz tynki, jednak nie dotyczy stałych elementów wyposażenia oraz mienia ruchomego, czyli wszystkich sprzętów AGT, RTV oraz mebli, które niestety należy ubezpieczyć osobno. Warto także zapoznać się z zakresem zdarzeń losowych, ponieważ w ubezpieczeniu obowiązkowym jest on dosyć ubogi i rolnicy często są niemal zmuszeni do wykupienia dodatkowego OC.

 

 

 

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie OC budynków rolniczych
  2. Ubezpieczenie OC budynków

Oferta ubezpieczeń:


  1. […] ubezpieczenia OC budynków rolniczych jest obowiązkiem każdego rolnika i powstaje w dniu pokrycia danego budynku dachem. Wszystkie […]