DaeSean Hamilton Authentic Jersey  Ubezpieczenie OC biura rachunkowego | Poradnik Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Każdy, kto prowadzi własne biuro rachunkowe ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) za szkody wyrządzone w związku z tą działalnością. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia jest ściśle zależna od zakresu wykonywanych przez dane biuro czynności.

W przypadku prowadzenia wyłącznie ksiąg rachunkowych firma jest zobowiązana  do posiadania polisy na kwotę minimum 10 tys. euro. Natomiast, gdy biuro rachunkowe świadczy dodatkowo usługi z zakresu doradztwa podatkowego, ma obowiązek posiadać Policę na wartość 15 tys. euro.

Warto zaznaczyć, iż obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC biura rachunkowego wynika z art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości. Taka umowa musi być zawarta przez biuro rachunkowe jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania działalności, czyli najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem pierwszej umowy z klientem, w której ma obowiązek przedstawienia stosownego oświadczenia o wykupieniu polisy OC. Tak więc klient w każdej chwili ma prawo sprawdzenia, czy biuro rachunkowe faktycznie dysponuje ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Brak podobnych wpisów.


Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.