Ubezpieczenie OC biegłego rewidenta

Ubezpieczenie OC biegłego rewidenta jest skierowane do wszystkich podmiotów, które są uprawnione do badania sprawozdań finansowych. Wykupienie OC jest obowiązkiem, który wynika z ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Co więcej, posiadanie takiej polisy zwiększa wiarygodność świadczonych usług w oczach klientów a także zapewnia im pełne bezpieczeństwo i wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela na wypadek wyrządzenia szkody osobie trzeciej.

Większość instytucji pozwala na ratalne płatności, dzięki czemu możemy w pełni dopasować ubezpieczenie OC do naszych oczekiwań oraz możliwości finansowych. W przypadku ubezpieczenia OC biegłego rewidenta jego zakres oraz przedmiot określa rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz. 1583).

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności ustalone są również minimalne sumy gwarancyjne:

  • czynności rewizji finansowej – 400 000 euro (na jedno i wszystkie zdarzenia)
  • doradztwo podatkowe – 10 000 euro (jedno zdarzenie)
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych – 10 000 euro (jedno zdarzenie)
  • prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego – 10 000 euro (jedno zdarzenie)
  • działalność wydawnicza lub szkoleniowa – 2 000 euro (jedno zdarzenie)
  • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych – 10 000 euro (jedno zdarzenie)
  • świadczenie usług atestacyjnych – 10 000 euro (jedno zdarzenie)
  • świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej – 10 000 euro (jedno zdarzenie)

Brak podobnych wpisów.


Oferta ubezpieczeń:






Comments are closed.