DaeSean Hamilton Authentic Jersey  Ubezpieczenie kosztów pogrzebu | Poradnik Ubezpieczenia

Ubezpieczenie kosztów pogrzebu

W Polsce każda osoba pełnoletnia, która nie ukończyła 76 lat może ubezpieczyć koszty związane z pogrzebem. Uwaga! Większość firm nie wymaga żadnych badań lekarskich przed podpisaniem polisy tak więc naprawdę jest to oferta dosłownie dla każdego. Ubezpieczony wybiera czy chce skorzystać ze standardowego ubezpieczenia i płacić regularną miesięczną składkę, czy też dokonać jednorazowej opłaty za polisę.

Ubezpieczenie kosztów pogrzebu ma na celu pokrycie wszelkich kosztów związanych z pogrzebem jak i pochówkiem:

– zakup trumny,

– koszt całej ceremonii pogrzebowej,

– koszty związane z transportem i przechowaniem ciała,

– koszty zakupu nagrobka,

– koszty zakupu wieńców, kwiatów, zniczy.

Ubezpieczenie kosztów pogrzebu wypłacane jest bezpośrednio uposażonemu głównemu czyli zakładowi pogrzebowemu oraz dodatkowym uposażonym jeśli wartość ubezpieczenia przewyższy wszelkie koszty pogrzebowe. W zależności od wyboru sumy ubezpieczenia składka miesięczna wynosi od 10 do 50 zł.

 

Brak podobnych wpisów.


Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.