Ubezpieczenie dla studenta

Tak jak wszyscy obywatele naszego kraju, student ma obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego i w tej kwestii ma kilka możliwości:

– jeśli student ma własną firmę ubezpiecza się samodzielnie,

– jeśli podejmuje pracę, składki do ZUS odprowadza niego pracodawca,

– jeśli wyłącznie się uczy, jednak nie przekroczył 26 roku życia – do ubezpieczenia może zgłosić go jedno z pracujących rodziców,

– w przypadku ukończenia 26 lat, powinien złożyć na uczelni odpowiedni wniosek o zgłoszenie go do ubezpieczenia z NFZ.

Warto tutaj zaznaczyć, iż prawo do ubezpieczenia w NFZ, kończy się po okresie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub też wykreślenia studenta z listy.

W przypadku tzw. wymiany studenckiej i wyjazdu za granicę, student powinien złożyć w NFZ specjalny wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która stanowi gwarancję korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w innym kraju UE. Pamiętajmy jednak, że prywatne leczenie za granica nie jest objęte w EKUZ! Z opieki medycznej student może korzystać wyłącznie w placówkach, które są odpowiednikiem NFZ w Polsce.

Każdy student powinien także pomyśleć o dobrowolnym ale z pewnością korzystnym ubezpieczeniu NNW – zwykle uczelnia proponuje taka ofertę, jednak bez wątpienia czasem warto samemu porozglądać się i wybrać najlepsze ubezpieczenie. Opłaty nie są zbyt wysokie i czasem wynoszą zaledwie kilkadziesiąt złotych rocznie! NNW zapewnia wypłatę odszkodowania w razie nieszczęśliwego wypadku oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie dla studentów
  2. Czy każdy posiada ubezpieczenie zdrowotne?
  3. Ubezpieczenie NNW dla dziecka

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.