DaeSean Hamilton Authentic Jersey  Ubezpieczenie Cargo – co to jest? | Poradnik Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Cargo – co to jest?

Ubezpieczenie OC cargo jest ubezpieczeniem mienia w transporcie. Dotyczy więc przewożonego towaru w transporcie drogowym, lotniczym, kolejowym oraz śródlądowym.

Przedmiotem polisy jest przewożone mienie oraz jego strata, zniszczenie, kradzież. Cargo obejmuje wszelkie szkody powstałe na skutek takich zdarzeń jak: pożar, wandalizm, kradzież, powódź, lawina, grad, wypadek itp. Ubezpieczyć można niemal każdy rodzaj ładunku z wyłączeniami (dokumenty, żywe zwierzęta, bagaż osobisty, wartości pieniężne). Oczywiście w przypadku umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa, towarzystwo ubezpieczeniowe może nie wypłacić odszkodowania.

Wykupiona polisa obowiązuje od momentu załadowania towaru aż do czasu dostarczenia go do docelowego odbiorcy. Dlatego też w umowie musi znaleźć się dokładna informacja o lokalizacji zarówno nadania, jak i odbioru przesyłki. Umowa jest zawierana wyłącznie z właścicielem ładunku. Składka takiego OC ustalana jest jako procentowa wartość towaru i jest bardzo zróżnicowana w zależności od wybranego ubezpieczyciela oraz dodatkowych usług.

Ubezpieczenie OC Cargo obowiązuje w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym (zastosowanie Instytutowych Klauzuli Ładunkowych).

podobne wpisy:

  1. Dobrowolne ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
  2. Czy ubezpieczenie kredytu jest zwracane?
  3. Które ubezpieczenie oc jest najtańsze
  4. Czym jest ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.