Ubezpieczenia zwierząt dla hodowców i schronisk

Ubezpieczenia zwierząt jak się okazuje nie są skierowane tylko i wyłącznie do indywidualnych właścicieli ale także w ofercie znajdziemy produkty przeznaczone dla hodowców oraz właścicieli schronisk – gminnych i prywatnych.

To właśnie hodowcy narażeni są chyba najbardziej na starty związane z utrzymaniem zwierząt ze względu na liczne choroby zakaźne, wirusy, które błyskawicznie rozprzestrzeniają się w stadach. Oczywiście to samo tyczy się hodowli rasowych psów – tutaj często zdarzają się także kradzieże lub też ucieczki zwierząt. Jednak z ofertą ubezpieczeniową bywa różnie i dlatego hodowcy podchodzą do podpisywania umów dosyć sceptycznie – okazuje się bowiem, iż taka polisa jest gwarancją zwrotu kosztów leczenia ale tylko w postaci 10 % całej sumy, nikt też nie zwróci opłat związanych ze szczepieniami czy też odrobaczeniem. Tak czy inaczej, hodowcy nie powinni zapominać o wykupieniu ubezpieczenia dla zwierząt, które i tak jest niejednokrotnie jedynym źródłem sfinansowania kosztów leczenia (czasem bardzo skomplikowanych zabiegów), pochówku czy też utylizacji. Pamiętajmy także, iż polisa pokryje wszelkie koszty związane z wyrządzeniem szkód osobom trzecim przez zwierzęta.

Warto tutaj wspomnieć, iż nie tylko właściciele hodowli mają obawy co do ubezpieczenia, również sama firma wysyła swoich agentów w celu sprawdzenia warunków, w jakich żyją zwierzęta. Na tej podstawie podjęta zostanie decyzja o przyznaniu polisy. Zawsze też należy zapoznać się z OWU, z których dowiemy się kiedy ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty odszkodowania np. ucieczka zwierząt poprzez brak stosownego zabezpieczenia lub też przez niedopatrzenie pracowników. Suma rocznej składki takiego ubezpieczenia waha się między kilkaset złotych a nawet kilka tysięcy złotych – wpływ na wysokość ma naprawdę wiele czynników i zwykle ustalana jest bardzo indywidualnie.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie OC dla kota
  2. Zgłaszanie dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego
  3. Ubezpieczenie OC dla firm

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.