Ubezpieczenia urządzeń, techniczne

Ubezpieczenie urządzeń, maszyn oraz aparatów technicznych od awarii dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych jest dostępne między innymi w towarzystwie ubezpieczeniowym PZU. Ubezpieczenie to obejmuje szkody mechaniczne, które powstały w czasie pracy lub też postoju a także podczas demontażu, ponownego montażu czy też ich przemieszczania w celu wykonania konserwacji, naprawy na terenie zakładu itp.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie maszyny na terenie naszego kraju. Firma PZU odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonych maszynach/urządzeniach spowodowane:

– działaniem człowieka,

– wadami produkcyjnymi,

– przyczynami eksploatacyjnymi.

Przez pojęcie szkody w tym przypadku rozumie się stratę lub też ubytek wartości ubezpieczonego urządzenia na skutek jej zniszczenia lub też uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku, który uniemożliwia jego dalsze działanie.

podobne wpisy:

  1. Czy firmy ubezpieczeniowe sprawdzają oświadczenie klienta o braku szkód?

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.