Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia turystyczne zapewniają pełną ochronę ładunków (cargo), przewożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego oraz międzynarodowego – morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego oraz żeglugi śródlądowej.

Klient ma także możliwość wykupienia ubezpieczenia OC spedytorów oraz przewoźników na wypadek powstałych szkód przewożonych przesyłek. Ubezpieczenie transportowe jest skierowane dla przedsiębiorców, którzy przewożą towary na terenie kraju transportem własnym lub wykonywanym przez zawodowego przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje mienie, które jest przewożone transportem drogowym, lotniczym, kolejowym oraz śródlądowym.

Przewożone mienie może podlegać ubezpieczeniu w zakresie, jaki obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych, wypadku, rozboju lub tez kradzieży w włamaniem itp. Dodatkowo mienie może być ubezpieczone także od szkód powstałych podczas załadunku bądź rozładunku.

 

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie Cargo – co to jest?
  2. Ubezpieczenie OC dla lekarzy
  3. Ubezpieczenia NNW
  4. OC organizatora imprez masowych
  5. Jak porównać ubezpieczenia oc

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.