Ubezpieczenia pracownicze

Grupowe ubezpieczenia pracownicze są skierowane dla określonej grupy pracowników a także innych grup formalnych m.in. związki zawodowe, spółdzielnie.

Najmniejsza liczba pracowników, która jest niezbędna do zawarcia umowy to 30 osób, które oczywiście są formalnie związane z zakładem pracy i są w wieku od 18 do 69 lat. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje aż do roku, w którym dana osoba ukończy 70 lat. Takie ubezpieczenia zwykle zawierane są na okres 1 roku z automatycznym przedłużeniem na kolejny okres za zgodą pracodawcy oraz pracownika. Ubezpieczenie pracownicze stanowi ochronę, jednak nie daje możliwości gromadzenia kapitału na przyszłość.

Ubezpieczenie zawierane jest bez względu na stan zdrowia pracownika. Dodatkowe rozszerzenie warunków i zakresu ubezpieczenia także nie wymaga badań medycznych. Zazwyczaj firmy w przypadku tego rodzaju ubezpieczenia są dosyć elastyczne i proponują warunki korzystne dla obu stron.

 

podobne wpisy:

  1. Zgłaszanie dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego
  2. Ubezpieczenia zwierząt dla hodowców i schronisk

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.