Tag Archive for odmowa ubezpieczenia na życie

Czy ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie jest dobrowolnym rodzajem ubezpieczenia i w związku z tym warunki umowy mogą być ustalane według zasady swobody umów, jednak treść stosunku prawnego lub tez jego cel nie może sprzeciwiać się ustawie ani zasadom współżycia społecznego zgodnie z art. 3531 K.c. W t... czytaj dalej