Student z zagranicy a ubezpieczenie

Wszyscy studenci, którzy pochodzą z innych krajów Unii Europejskiej, a pobierają naukę na polskich uczelniach mają prawo do bezpłatnego dostępu do usług zdrowotnych w Polsce. Co więcej, są traktowani na równych prawach jak polscy studenci.

Udając się do lekarza lub też do szpitala są zobowiązani do okazania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – w skrócie EKUZ. To właśnie dzięki niej mają zapewnioną darmowa opiekę zdrowotną we wszystkich placówkach działających w ramach NFZ.

Jeśli natomiast studenci pochodzą spoza krajów Unii Europejskiej – sprawa jest niestety trochę bardziej skomplikowana. Aby móc w pełni korzystać z usług zdrowotnych w Polsce muszą podpisać umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dyrektorem oddziału NFZ znajdującego się na terenie miejsca, w którym obcokrajowiec studiuje. Wymagane jest przedstawienie stosownego zaświadczenia z uczelni o posiadaniu statusu studenta oraz należy opłacać składki w wysokości kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

podobne wpisy:

  1. Polski student w UE a ubezpieczenie
  2. Ubezpieczenie dla studenta
  3. Ubezpieczenie OC za granicą
  4. Jak ubezpieczyć się za granicą
  5. Czy ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.