Sanatorium – kiedy i komu się należy?

Leczenie w sanatorium przysługuje każdej ubezpieczonej osobie. Jedynym ograniczeniem jest częstotliwość otrzymywania skierowań lekarskich, które są wymagane w tym przypadku. Pacjent może dostać skierowanie do sanatorium raz na 1,5 roku.

Osoby, które otrzymują skierowania mają zwykle ponad 65 lat i cierpią na przewlekłe choroby. Oczywiście nie jest to regułą i w sanatoriach przebywają osoby niemal w każdym wieku. Skierowanie może nam wystawić wyłącznie lekarz, który ma podpisaną umowę z NFZ. Bardzo często pacjenci przebywający w szpitalu również otrzymują skierowanie do sanatorium. Uwaga! Musi być ono wystawione jeszcze przed wypisaniem. Chory otrzyma wtedy także kartę informacyjną, na temat przebiegu choroby. Lekarz podczas wypisywania dokumentu zawsze powinien kierować się stanem zdrowia danej osoby oraz dobrać jej odpowiedni rodzaj kuracji.

Warto zaznaczyć, iż samo wystawienie skierowania przez naszego lekarza wcale nie świadczy o tym, że możemy jechać do sanatorium. Bowiem ostateczna decyzja jest podejmowana przez lekarza specjalistę, który reprezentuje NFZ. Ma on na to 30 dni.

W razie rezygnacji z pobytu w sanatorium, pacjent ma obowiązek zwrócenia skierowania do NFZ wraz z pisemnym uzasadnieniem (np. wypadek losowy, choroba). NFZ może w takiej sytuacji wyznaczyć nowy termin pobytu. Ogólnie ważność skierowania mija po okresie 12 miesięcy od dnia wystawienia. Jeśli bez uzasadnienia zrezygnujemy z sanatorium, wtedy tracimy szansę na ponowne otrzymanie skierowania.

podobne wpisy:

  1. Czy ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe
  2. Kiedy ZUS płaci zasiłek chorobowy?
  3. Emerytura mieszana – komu przysługuje
  4. Ubezpieczenie zdrowotne – po co skoro jest NFZ?
  5. Jak sprawdzić ubezpieczenie w NFZ

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.