Przejście z renty na emeryturę – jak ?

Aby przejść zgodnie z obowiązującym prawem na emeryturę osobom będącym na rencie, na zasiłku lub też posiadającym emerytalne świadczenia, należy spełnić kilka ważnych warunków. Oczywiście najważniejszy to osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego. Wtedy możemy z odpowiednio wypełnionym wnioskiem oraz niezbędnymi dokumentami udać się do jednego z oddziałów ZUS.

Uwaga! Jeśli wniosek zostanie przez nas złożony najpóźniej w dniu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, oczywiście uzyskamy prawo do emerytury jednak możemy podjąć decyzję czy zostajemy nadal na rencie, czy też przechodzimy już na emeryturę. Jeśli natomiast wniosek zostanie złożony już po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, ZUS przyzna nam odgórnie emeryturę z urzędu i tym samym utracimy możliwość dalszego korzystania z renty. Pamiętajmy, że jeśli chcemy i mamy taką możliwość, przejść na wcześniejszą emeryturę musimy zadbać o tę kwestię samodzielnie składając wniosek. ZUS za nas tego niestety nie zrobi, instytucja poczeka do osiągnięcia przez nas powszechnego wieku emerytalnego.

podobne wpisy:

  1. Kto ma prawo do renty rodzinnej?
  2. Jak ubezpieczyć dziecko w ZUS
  3. Ubezpieczenie zdrowotne dziecka, które ukończyło studia
  4. Jak sprawdzić ubezpieczenie w NFZ

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.