Ponowne przeliczenie emerytury

Emerytura jaką otrzymujemy, jak się okazuje może ulec zmianie – oczywiście przede wszystkim ze względu na fakt, że podlega waloryzacji ale również możemy samodzielnie złożyć wniosek w ZUS-ie o ponowne jej przeliczenie, jeśli podjęliśmy pracę po przejściu na emeryturę. Wypełniając formularz będziemy więc musieli podać wysokość zarobków, które otrzymaliśmy.

W celu ponownego przeliczenia wysokości emerytury uwzględnia się kwotę bazową emerytury (średnia płaca za poprzedni rok po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne). Do składanego przez nas wniosku należy dodatkowo dołączyć następujące dokumenty: świadectwo pracy, zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, umowę o pracę. Warto tutaj zaznaczyć, iż rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób zatrudnienia nie ma tutaj żadnego znaczenia.

Zapewne wiele osób obawia się co w sytuacji, gdy przeliczona emerytura będzie niższa od dotychczasowej – okazuje się, że w takiej sytuacji ZUS nie obniży nam świadczenia ! Wciąż więc będziemy otrzymywali taka samą kwotę, jeśli przeliczenie nie będzie dla nas korzystne.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury jest możliwy również w sytuacji, gdy znaleźliśmy dodatkowe dokumenty potwierdzające fakt, iż pracowaliśmy dłużej lub też otrzymywaliśmy wyższy dochód. A informacje te nie zostały przedstawione podczas składania wniosku o emeryturę.

podobne wpisy:

  1. Przejście z renty na emeryturę – jak ?
  2. Emerytura mieszana – komu przysługuje
  3. Jak odkładać na emeryturę?
  4. Ubezpieczenie zdrowotne dziecka, które ukończyło studia
  5. Jak ubezpieczyć dziecko po urodzeniu

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.