Polski student w UE a ubezpieczenie

Polski student, który wyjeżdża do innego państwa UE ma oczywiście prawo do korzystania ze zdrowotnych świadczeń. Powinien jednak jeszcze przed opuszczeniem kraju wyrobić sobie w NFZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, w skrócie EKUZ. Jest ona potwierdzeniem i gwarancją do korzystania z medycznych usług przez jej posiadacza.

Warto jednak zaznaczyć, iż karta ta pozwala na korzystanie ze świadczeń medycznych tylko i wyłącznie w wybranych placówkach, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia w określonym państwie. Za prywatną opiekę student zapłaci z własnej kieszeni. Niestety student mimo posiadania karty nie uniknie płacenia dodatkowych opłat, które są wymagane w niektórych państwach np. za pobyt w szpitalu. Jeśli szpital i tak będzie wymagał od nas zapłacenia za leczenie, nie powinniśmy się kłócić – dokonajmy płatności ale obowiązkowo zabierzmy wszelkie rachunki i faktury potwierdzające te czynność. Po powrocie do kraju będziemy mogli odzyskać pieniądze z NFZ.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie dla studenta
  2. Ubezpieczenie dla studentów
  3. Jakie odszkodowanie za pobyt w szpitalu
  4. Zgłaszanie dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.