Polisa ubezpieczeniowa co to jest

Polisa ubezpieczeniowa to dokument, który jest potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczeniowej, zarówno dla towarzystwa, jak i samego ubezpieczanego.

Prawidłowa polisa powinna zawierać następujące dane:

dane ubezpieczającego oraz ubezpieczanego (jeśli są inne), okres oraz sumę ubezpieczenia, franszyzy, rodzaj ubezpieczenia oraz postanowienia dodatkowe.

Zazwyczaj termin dostarczenia polisy ubezpieczeniowej traktuje się jako dzień zawarcia umowy. Warto jednak zaznaczyć, iż brak posiadania polisy wcale nie oznacza braku lub tez nieważności umowy ubezpieczeniowej. W takich sytuacjach udowodnienie faktycznego zawarcia umowy między danymi stronami, należy do obowiązku osoby, która dochodzi świadczenia. Mimo wszystko, jest to ważny dokument bez którego ciężko będzie nam uzyskać jakiekolwiek informacje o polisie, dlatego też dobrze jest trzymać go w pewnym i bezpiecznym miejscu, a także poinformować o tym fakcie członków rodziny.

podobne wpisy:

  1. Umowa ubezpieczeniowa
  2. Ubezpieczenie OC czy jest obowiązkowe?
  3. Ubezpieczenie OC dla prawników

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.