Odszkodowanie za zwolnienie z pracy

Kiedy i komu przysługuje odszkodowanie za zwolnienie z pracy?

Odszkodowanie to należy się przede wszystkim osobom, które zostały zwolnione niezgodnie z prawem lub warunkami podpisanej wcześniej umowy o pracę (np. niedotrzymanie okresu wypowiedzenia lub zwolnienie bez podania konkretnej przyczyny).

Wysokość odszkodowania za zwolnienie z pracy:

– dolną granicą takiego świadczenia jest wysokość wynagrodzenia za dwa tygodnie pracy

– górną granicą jest trzykrotność miesięcznych zarobków.

Jak można starać się o uzyskanie odszkodowania za zwolnienie z pracy?

Pracownik, który został niesłusznie zwolniony może wystąpić z powództwem o stosowne odszkodowanie do sądu pracy. Jednak taki wniosek należy złożyć do 14 dni od chwili zwolnienia. Sąd ma trzy miesiące na rozpatrzenie sprawy. Jeśli jednak nie otrzymamy w tym czasie żadnej odpowiedzi, mamy prawo ponownie wznowić postępowanie.

Oczywiście jeśli decyzja sądu będzie odmowna, zawsze możemy się odwołać. W sytuacji ponownego odrzucenia wniosku o odszkodowanie, kolejne pismo odwoławcze należy już kierować do Trybunału – ma on rok na rozpatrzenie wniosku. Wszelkie koszty sądowe ponosi zwolniony pracownik. Warto o tym pamiętać, ponieważ zdarzają się niestety sytuacje, że mimo uzyskanego odszkodowania, tak naprawdę niczego nie zyskaliśmy, własnie z powodu dosyć wysokich kosztów.

podobne wpisy:

  1. Jakie odszkodowanie za złamany nos a jakie za wstrząs mózgu, czyli od czego zależy wysokość odszkodowania
  2. Jakie odszkodowanie za pobyt w szpitalu
  3. Ubezpieczenie od utraty pracy
  4. Odszkodowanie za wypadek samochodowy
  5. Odprawa emerytalna jak wyliczyć?

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.