Odszkodowanie za słupy energetyczne

W naszym kraju istnieje możliwość otrzymania odszkodowania za słupy energetyczne. Z poniższego artykułu dowiesz się kto ma prawo do uzyskania odszkodowania za słupy energetyczne oraz w jaki sposób można się o nie ubiegać.

Jakie przepisy regulują możliwość uzyskania odszkodowania?

Od 3 sierpnia 2008 r. na mocy art. 1 pkt. 2 Ustawy z 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.731), zmieniającej Ustawę Kodeks Cywilny, wprowadzono służebność przesyłu dla uregulowania stosunków prawnych między przedsiębiorcami a właścicielami nieruchomości, na których są zlokalizowane urządzenia przesyłowe (urządzenia służące do odprowadzania wody, pary, gazu oraz prądu elektrycznego, które nie stanowią części składowej gruntu lub budynku, na którym są zlokalizowane).

Jak się okazuje o odszkodowanie można starać się nie tylko w sytuacji, gdy urządzenia przesyłowe znajdują się już na cudzych nieruchomościach ale także w sytuacji, gdy taka inwestycja jest planowana. Uwaga ! O odszkodowanie można starać się za okres 10 lat „wstecz” oraz 10 lat „do przodu”. Wysokość takiego odszkodowania jest zależna od stawek rynkowych za korzystanie z danego rodzaju rzeczy w określonych warunkach i czasie (wyrok SN z dn. 7 kwietnia 2000 r., sygn. akt IV CKN 5/2000, wyrok SN z dn. 15.09.2005 r., sygn. akt II CK 61/2005) oraz stopnia, w jakim słupy energetyczne obniżają funkcjonalność i wartość gruntów.

O wypłatę stosownego odszkodowania należy zwrócić się do danego przedsiębiorcy, a gdy nie przyniesie to skutku, sprawę należy skierować do sądu.

podobne wpisy:

  1. Jakie odszkodowanie za złamany nos a jakie za wstrząs mózgu, czyli od czego zależy wysokość odszkodowania
  2. Odszkodowanie za wypadek samochodowy
  3. Jakie odszkodowanie za pobyt w szpitalu
  4. Odszkodowanie za zwolnienie z pracy
  5. Odszkodowanie za błąd lekarski

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.