Odszkodowanie za błąd lekarski

Na początku należy określić czym w ogóle jest błąd lekarski ? Według Ustawy z dn. 28 kwietnia 2011 r. o zmianie Ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta a także Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK za zdarzenie medyczne uznaje się następstwo niezgodnych z obowiązującą wiedzą medyczną:

– diagnozy w wyniku której doszło do nieodpowiedniego leczenia lub też zostało ono opóźnione, tym samym przyczyniając się do rozwoju choroby,

– leczenia (dotyczy to także zabiegów operacyjnych),

– zastosowanie produktu leczniczego lub medycznego wyrobu.

Aby zdarzenie medyczne zostało uznane, musi dojść do powikłań m.in. zakażenia pacjenta, uszkodzenia ciała, pogorszenia stanu zdrowia, śmierci.

Jaka jest wysokość odszkodowania za błąd lekarski ?

Zgodnie z nowymi przepisami, odszkodowanie nie jest zbyt wysokie. Maksymalnie pacjent może uzyskać do 100 tys. zł. (zakażenie, uszkodzenie, choroba), natomiast w razie śmierci pacjenta, rodzina może otrzymać maksymalnie 300 tys. zł. Na decyzję ubezpieczyciela czeka się do 30 dni od złożenia stosownego wniosku. Od postanowienia nie można się odwołać.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie OC biegłego rewidenta
  2. Jakie odszkodowanie za złamany nos a jakie za wstrząs mózgu, czyli od czego zależy wysokość odszkodowania
  3. Odszkodowanie za wypadek samochodowy
  4. Zgłaszanie dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego
  5. Jakie odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.