Odprawa emerytalna jak wyliczyć?

Odprawa emerytalna należy się pracownikom, którzy rozwiązują umowę o pracę z tytułu ich przejścia na emeryturę. Wysokość odprawy emerytalnej ogólnie jest równa miesięcznemu wynagrodzeniu, który otrzymywaliśmy z danej firmy. Oczywiście pracodawca może takie świadczenie wypłacić na zupełnie innych warunkach, które wynikają z obowiązującego regulaminu wynagradzania oraz premii w danym zakładzie.

Istotne jest jednak, aby przepisy, które obowiązują w danej firmie nie były mniej korzystne dla samego pracownika, niż te które określone są w kodeksie pracy! Jak wyliczyć odprawę emerytalną? Otóż należy posłużyć się zasadami, które obowiązują podczas obliczania ekwiwalentu pieniężnego, który przysługuje nam za wypoczynkowy urlop. Nie będzie z tym problemu jeśli co miesiąc otrzymywaliśmy stałe wynagrodzenie, jeśli natomiast pracownik otrzymywał dodatkowe przychody np. premie, wtedy te dodatki do wynagrodzenia z 3 ostatnich miesięcy przyjmuje się jako średni dodatkowy dochód. Jeśli w tym czasie pracownik chorował, dochód jest dzielony przez liczbę dni pracy a wynik mnożymy przez liczbę dni, jakie zostałyby przepracowane według przyjętego grafiku pracy.

podobne wpisy:

  1. Jak sprawdzić agenta ubezpieczeniowego?
  2. Jak wygląda likwidacja szkody?
  3. Wysokość kary za brak ważnego OC 2013
  4. Kiedy ZUS płaci zasiłek chorobowy?
  5. Jak ubezpieczyć dziecko w ZUS

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.