Odmowa przyznania renty przez ZUS – odwołanie

Jeśli otrzymaliśmy negatywną decyzję dotyczącą przyznania renty przez ZUS, to mamy prawo odwołać się od tego postanowienia kierując sprawę do sądu. Warto zaznaczyć, iż mamy na to 30 dni od otrzymania decyzji. W sytuacji, gdy w czasie 2 miesięcy ZUS nie wyda żadnej decyzji wtedy wniosek możemy złożyć w dowolnym momencie.

Odpowiedni wniosek należy złożyć w sądzie pracy i ubezpieczeń społecznych z siedzibą w miejscowości, której mieszkamy. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnie osobiście lub też możemy wysłać je pocztą (poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru). Również istnieje możliwość ustnego złożenia odwołania, wtedy na miejscu zostanie sporządzony odpowiedni wniosek. Uwaga! Odwołanie jest wysyłane do właściwej jednostki ZUS – możemy tam je skierować bezpośrednio lub też za pośrednictwem sądu. W treści dokumentu powinna znaleźć się decyzja, której tyczy się odmowa. Musimy sformułować odpowiednie zarzuty i wnioski oraz przedstawić ich uzasadnienie. Oczywiście wymagany jest podpis ubezpieczonego lub jego pełnomocnika. Oto formalne kwestie, co powinno znaleźć się jeszcze na odwołaniu:

– oznaczenie sądu,

– imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania ubezpieczonego,

– określenie rodzaju sporu,

– wymienienie załączników (np. orzeczenie lekarza).

podobne wpisy:

  1. Przejście z renty na emeryturę – jak ?
  2. Kto ma prawo do renty specjalnej?
  3. Jak ubezpieczyć dziecko w ZUS
  4. Kiedy ZUS płaci zasiłek chorobowy?
  5. Ubezpieczenie OC przez internet

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.