OC architektów i inżynierów budownictwa

Obowiązkowe OC dotyczy architektów oraz inżynierów budowlanych, którzy wykonują samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Obowiązek ten wynika natomiast z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.. Zakres oraz przedmiot ubezpieczenia OC określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku.

Ubezpieczenie OC architektów i inżynierów budownictwa obejmuje odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody na skutek działania lub też zaniechania ubezpieczonego w związku z wykonywaniem samodzielnych zadań technicznych w budownictwie w charakterze posiadanych uprawnień, podczas trwania okresu ochrony ubezpieczeniowej. Uwaga! Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC obejmuje każdą osobę w terminie do 30 dni licząc od dnia wpisu na listę członków izb architektów lub też inżynierów budownictwa.

Minimalna suma gwarancyjna wynosi 50 tys. euro i dotyczy jednego zdarzenia.

Czego nie obejmuje obowiązkowe OC architektów i inżynierów:

– szkód wyrządzonych przez ubezppieczonego osobom zatrudnionym u niego na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego,

– szkód, które nastąpiły po wykreśleniu ubezpieczonego z listy członków izby,

– szkód wynikających z przekroczenia ustalonych kosztów,

– szkód, które są związane z zapłatą kar,

– szkód wynikajacych z normalnego zużycia lub też wadliwej eksploatacji.

 

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie OC czy jest obowiązkowe?
  2. Ubezpieczenie społeczne dla rolników – KRUS
  3. Ubezpieczenie OC dla lekarzy
  4. Ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów
  5. Ubezpieczenie OC co to jest ?

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.