Miałem wypadek co z ubezpieczeniem?

Jeżdżąc codziennie samochodem niestety bardzo często trafiają nam się stłuczki oraz wypadki. Gdy dochodzi do takich sytuacji chyba każdy w pierwszej kolejności myśli co z ubezpieczeniem, co powinien zrobić, aby później nie mieć żadnych problemów w uzyskaniu stosownego odszkodowania. Odpowiedzmy więc na pytanie: miałem wypadek co z ubezpieczeniem ?

Oczywiście podczas kolizji trzeba uzyskać wszystkie dane osoby biorącej w niej udział, łącznie z numerem polisy OC a także oświadczeniem i dokładnym spisaniem całego zdarzenia – to bardzo istotne, gdy nie wzywamy policji. Najważniejsze jest jednak, aby jak najszybciej powiadomić ubezpieczyciela o wypadku w formie pisemnej, pocztą z potwierdzeniem odbioru. Oczywiście trzeba dokładnie opisać całą sytuację, przedstawić posiadane dokumenty i dowody z nią związane. Im więcej informacji podamy, tym szybciej dostaniemy odszkodowanie.

Zakład ubezpieczeń sam poprowadzi własne „dochodzenie” w celu ustalenia wielkości szkody, ale także określi czy roszczenia są właściwe. Co ważne, odszkodowanie powinno być wypłacone do 30 dni od naszego zgłoszenia. Warto o tym pamiętać i po upływie tego terminu przypomnieć o sobie firmie. Niestety ubezpieczyciel ma prawo do odmowy przyznania odszkodowania, jednak ma obowiązek pisemnego uzasadnienia swojej decyzji.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie OC dla urzędników

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.