Które ubezpieczenia są obowiązkowe

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1990 r. w Polsce obowiązują dwa rodzaje ubezpieczeń dobrowolne oraz obowiązkowe. Do tych drugich zaliczamy takie ubezpieczenia jak:

– ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego,

– ubezpieczenie budynków, które wchodzą skład gospodarstwa rolnego,

ubezpieczenie OC rolników,

– inne

Ubezpieczenia te wymagają zawarcia polisy ubezpieczeniowej pod rygorem sankcji finansowej, której zapłata i tak nie zwalnia z obowiązku posiadania ubezpieczenia. Obowiązek ten tyczy się zarówno ubezpieczającego jak i ubezpieczyciela. Ubezpieczenia obowiązkowe można podzielić na:

ubezpieczenia powszechne (OC kierowców, OC rolników, OC budynków), ich warunki regulują stosowne przepisy prawne i dotyczą m.in. momentu powstania obowiązku ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, określenia minimalnych sum gwarancyjnych, zakresu praw i obowiązków obu stron umowy.

ubezpieczenie szczególne które dotyczy określonych zawodów (np. biegłych rewidentów, brokerów) – szczególne warunki ubezpieczenia są określane przez odgórne przepisy, natomiast ogólne warunki ustalają zakłady ubezpieczeniowe. Brak takiego ubezpieczenia nie niesie za sobą kar finansowych, jednak dana osoba traci możliwość wykonywania zawodu.

 

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenia pracownicze
  2. OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia
  3. Ubezpieczenie OC czy jest obowiązkowe?
  4. Które ubezpieczenie oc jest najtańsze
  5. Dlaczego ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.