Kto ubezpiecza bezrobotnego

Każda osoba bezrobotna, która zarejestrowała się w urzędzie pracy i nie jest ubezpieczona z innego tytułu, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu już w momencie uzyskania statusu bezrobotnego. W tym celu należy udać się do UP w miejscu stałego lub też czasowego zameldowania i złożyć odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami w celu rejestracji. Warto tutaj zaznaczyć, iż osoby bez stałego zameldowania mogą również starać się o uzyskanie statusu bezrobotnego – muszą tylko wraz z wnioskiem złożyć oświadczenie z informacją, iż nie są one zarejestrowane w innym urzędzie.

Zgodnie z prawem ubezpieczenie zdrowotne przestaje obowiązywać po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego. Kto płaci składkę ubezpieczeniową w przypadku bezrobotnego? Oczywiście urząd pracy. Warto zaznaczyć, iż o status bezrobotnego nie mogą starać się osoby, które posiadają zatrudnienie, mają prawo do emerytury, renty, pobierają zasiłek przedemerytalny, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, macierzyński.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych
  2. Kto ubezpiecza auto w leasingu
  3. Ubezpieczenie od bezrobocia
  4. Jak ubezpieczyć dziecko po urodzeniu
  5. Czy ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe

Oferta ubezpieczeń:






  1. […] więc dziwnego, że coraz popularniejsze staje się ubezpieczenie od bezrobocia. Szczególnie w przypadku osób starszych, bowiem młodzież zawsze może jeszcze skorzystać z […]