Kto ubezpiecza auto w leasingu

Leasing to mówiąc krótko możliwość użytkowania określonych aktywów, które są własnością danej firmy leasingowej (zwykle banku) a my korzystając z nich musimy płacić co miesiąc określone raty. Czasem także wymagana jest początkowa opłata oraz tzw. oplata wykupu, jeśli zobowiążemy się do wykupienia danego aktywa. W leasing można wziąć samochody, maszyny, urządzenia o dużej wartości.

Klienci mogą zdecydować się na opcję „full service leasing”, dzięki której to leasingodawca zajmuje się całkowitą eksploatacją danego pojazdu – przegląd, naprawa, procedury księgowe. Również obowiązek ubezpieczenia auta ciąży zgodnie z ustawą na firmie leasingowej. Oczywiście strony umowy mogą ustalić inne warunki i na przykład to klient może sam decydować o wyborze konkretnej oferty ubezpieczenia. Warto dodać, iż w razie opóźnień w spłacie rat – leasingodawca ma prawo odebrać niezwłocznie przedmiot leasingu bez zwrotu opłaty wstępnej i zapłaconych dotychczas rat. Ogólnie wyróżnia się dwa rodzaje leasingu – operacyjny oraz finansowy.

Brak podobnych wpisów.


Oferta ubezpieczeń:


  1. auto w kredycie…

    Kto ubezpiecza auto w leasingu | Poradnik Ubezpieczenia…