Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny ?

Zasiłek opiekuńczy to jedno ze świadczeń, o które można starać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje ono przede wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, głównie pracownikom, którzy na przykład nie byli w pracy z powodu opieki nad dzieckiem.

Jednak ZUS jasno określa inne warunki, które muszą być spełnione, aby takie świadczenie dostać: zasiłek opiekuńczy możemy uzyskać, gdy sprawujemy osobistą opiekę nad zdrowym dzieckiem, które nie ukończyło 8 roku życia w sytuacji, gdy nagle został zamknięty żłobek, przedszkole lub szkoła a także w przypadku porodu lub choroba współmałżonka opiekującego się dzieckiem.

O zasiłek możemy starać się również w sytuacji, gdy nasze dziecko jest chore, jednak warunkiem jest, by nie ukończyło 14 roku życia. Również, gdy chory jest ktoś z naszej najbliższej rodziny – małżonek, rodzic, wnuk, dziadek oraz dziecko powyżej 14 roku życia. W celu otrzymania zasiłku należy złożyć odpowiedni wniosek, warto jednak zaznaczyć, iż spotkamy się z decyzją odmowną jeśli okaże się, że inni członkowie rodziny będą w stanie nam pomóc w zaistniałej sytuacji. Wyjątkiem tutaj jest opieka nad chorym dzieckiem do 2 lat.

Zasiłek przysługuje przez cały okres zwolnienia od pracy, w czasie którego sprawujemy opiekę nad chorym. Okres ten nie może wynieść więcej niż 60 dni w roku (opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 8 oraz chorym do 14) i 14 dni w roku (opieka nad chorym dzieckiem powyżej 14 roku życia oraz innymi członkami rodziny).

 

podobne wpisy:

  1. Kto ma prawo do renty rodzinnej?
  2. Zasiłek pogrzebowy – ile wynosi i jakie dokumenty są potrzebne
  3. KRUS kto może być ubezpieczony
  4. Zgłaszanie dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego
  5. Kiedy ZUS płaci zasiłek chorobowy?

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.