DaeSean Hamilton Authentic Jersey  Kto ma prawo do renty specjalnej? | Poradnik Ubezpieczenia

Kto ma prawo do renty specjalnej?

Renta specjalna to dosyć szczególne świadczenie, które przyznawane jest jedynie osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i nie posiadają one prawa do otrzymywania innych tego typu świadczeń lub zasiłków. Tylko prezes ZUS ma prawo do podjęcia decyzji o przyznaniu renty specjalnej.

Oczywiście w tym przypadku również trzeba spełnić określone odgórnie warunki, aby w ogóle móc starać się o tego typu dodatkową pomoc:

– należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne,

– należy podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu,

– trzeba także spełniać warunki do pobierania renty rodzinnej (być członkiem rodziny, która pozostała po śmierci ubezpieczonego),

– wystąpienie szczególnych życiowych zdarzeń (brak możliwości podjęcia pracy), które nie wyniknęły z winy wnioskującego,

– posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy lub być nieletnim lub w wieku emerytalnym,

– brak niezbędnych środków utrzymania (uwaga! spełnienie jedynie tego punktu nie wystarczy, gdyż wtedy można starać się o rentę socjalną a nie specjalną).

podobne wpisy:

  1. Kto ma prawo do renty rodzinnej?
  2. Kto ubezpiecza bezrobotnego
  3. Przejście z renty na emeryturę – jak ?
  4. Jak ubezpieczyć dziecko po urodzeniu
  5. Czym jest polisolokata?

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.